Anny Jagiellonki 17
+48 17 858 19 00
Jagiellońska 23
+48 17 853 62 90

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Lux Med

KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA
W grudniu 2005 rozpoczął działalność Oddział Kardiologii NZOZ LUXMED Rzeszów o profilu elektrofizjologicznym pod patronatem Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii CMKP w Warszawie
więcej

Dla pacjenta

ABLACJA
Ablacja arytmii to zniszczenie ogniska odpowiedzialnego za powstawanie lub podtrzymywanie arytmii przez podwyższoną temperaturę tkanek w otoczeniu…
więcej
KORONOGRAFIA
Koronarografia jest badaniem diagnostycznym pozwalającym uwidocznić anatomię tętnic wieńcowych. Na podstawie jej wyniku oraz obrazu choroby można zakwalifikować pacjenta …
więcej
KARDIOWERTER – DEFIBRYLATOR
Zabieg implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) jest zabiegiem leczniczym pozwalającym opanować zaburzenia rytmu serca …
więcej
KARDIOSTYMULATOR
Zabieg implantacji kardiostymulatora jest zabiegiem leczniczym pozwalającym opanować zaburzenia rytmu serca (powstawanie i przewodnictwo impulsów w sercu) …
więcej

Godziny przyjęć lekarzy

Do pobrania

Poniżej znajdą Państwo wzory skierowań

Konsultacja elektrofizjologiczna

Wzór skierowania na konsultację elektrofizjologiczną 

Pobierz

Koronografia

Wzór skierowania na koronarografię
Wzór skierowania na koronarografię

Pobierz

Zamknięcie ubytku

Wzór skierowania na zamknięcie ubytku (PFO/ASD)

Pobierz