Pracownia Kontroli Rozruszników Serca

Kierownik Ośrodka:

dr n. med. Marian Futyma

W ramach pracowni prowadzona jest kontrola i programowane kardiostymulatorów (PM), kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) i urządzeń resynchronizujących skurcz komór serca bez- i z funkcją kardiowersji-defibrylacji (CRT-P i CRT-D):

  • kontrola parametrów stymulacji, sterowania i stanu baterii PM, ICD i CRT
  • optymalizacja ustawień PM, ICD i CRT
  • programowanie urządzeń przed planowanymi zabiegami inwazyjnymi
  • kwalifikacja do wymiany urządzeń i rozbudowy układów stymulujących serce
  • odczyt, analiza i interpretacja zapisów wewnątrzsercowych (IEGM) z pamięci implantowanych urządzeń
  • nieinwazyjne badania elektrofizjologiczne (NIPS)
  • optymalizacja ustawień terapii resynchronizującej skurcz komór
  • optymalizacja ustawień detekcji i różnicowania tachyarytmii oraz parametrów terapii antytachyarytmiicznej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów
  • optymalizacja farmakoterapii u pacjentów z wszczepionymi PM, ICD i CRT