Pracownia Elektrofizjologii

Kierownik Ośrodka:

dr n. med. Marian Futyma

Konsultant:

prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski

Zespół:

dr n. med. Marian Futyma

lek. Piotr Futyma

lek. Ryszard Głuszczyk

lek. Jarosław Sander

W ramach funkcjonowania Pracowni wykonywane są zabiegi:

  • inwazyjna diagnostyka i ablacja u chorych z napadowymi częstoskurczami z wąskimi i szerokimi zespołami QRS oraz trzepotaniem przedsionków
  • inwazyjna diagnostyka i ablacja u chorych z jawną preekscytacją i zespołem WPW
  • inwazyjna diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z arytmiami komorowymi bez organicznej choroby serca (tzw. idiopatyczne arytmie komorowe)
  • inwazyjna diagnostyka i ablacja arytmii komorowych u chorych z organiczną chorobą serca
  • ablacja i izolacja żył płucnych u chorych z napadowym i przetrwałym migotaniem przedsionków
  • inwazyjna diagnostyka niewyjaśnionych omdleń poprzedzonych kołataniami serca
  • diagnostyka i kwalifikacja chorych do wszczepienia rozrusznika serca i kardiowertera- defibrylatora
  • diagnostyka i kwalifikacja do leczenia chorych z niewyjaśnionym nagłym zatrzymaniem krążenia oraz osób z rodzinnym występowaniem nagłych zgonów i omdleń w rodzinie oraz chorób serca o podłożu genetycznym
  • implantacje stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz wymiany urządzeń resynchronizujących skurcz komór serca (CRT)

Powstanie Ośrodka Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa było możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: “Wdrażanie postępu w zakresie elektroterapii chorób serca na Podkarpaciu”