Historia

Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. św. Józefa w Rzeszowie – NZOZ Luxmed Rzeszów

Mamy zaszczyt poinformować, że w styczniu 2012 rozpoczął działalność Ośrodek Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa w Rzeszowie.

W Ośrodku wykonywane są kardiologiczne procedury elektroterapeutyczne: badania elektrofizjologiczne, ablacje podłoża arytmii oraz implantacje stymulatorów serca, ICD i CRT.

Wykonywane są także zabiegi hemodynamiczne: koronarografie, angioplastyki wieńcowe oraz procedury zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD, PFO).

Wszystkie zabiegi są refundowane w ramach kontraktu z NFZ.

Powstanie Ośrodka Kardiologii Zabiegowej im. Św. Józefa było możliwe dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: “Wdrażanie postępu w zakresie elektroterapii chorób serca na Podkarpaciu”