Działalność naukowa

1. Piotr FutymaMarian Futyma, Marcin Maciołek,  Piotr Kułakowski: Bipolar radiofrequency catheter ablation of typical atrial flutter. J Cardiovasc Electrophysiol 2016, Artykuł w druku

2. Piotr FutymaMarian Futyma,  Piotr KułakowskiNon-invasive programmed stimulation toidentify high-risk patients with implanted cardioverter defibrillator (the NIPS-ICDstudy): study protocol for a randomizedcontrolled trial. Trials 2016; 17, 50

3. Piotr FutymaMarian FutymaKonrad DudekPiotr KułakowskiSingle-Catheter Validation of Bidirectional Block During Atrial Flutter Ablation. HeartRhythm Case Rep 2016; 2, 67-70

4. Piotr Futyma, Jerzy Kuźniar: Nieinwazyjna programowana stymulacja serca u pacjenta po usunięciu rozrusznika. W Dobrym Rytmie 2015; 34: 34-36

5. Piotr FutymaMarcin Maciołek, Tomasz Rzeszuto, Katarzyna Jakubiec-Albert, Jerzy Kuźniar, Marian FutymaPiotr KułakowskiAnty- i proarytmiczne działanie amiodaronu u pacjenta z kardiowerterem-defibrylatorem. W Dobrym Rytmie 2014; 33: 29-32

6. Sebastian Stec, Sebastian Szmit, Lesław Szydłowski, Konrad Dudek, Magdalena Zagrodzka, Marian Futyma, Grzegorz Opolski, Piotr Kułakowski: Dyspnoea related to pre-excitation during sinus rhythm as a new indication for catheter ablation. Kardiol Pol 2014; 72: 646-653

7. Piotr FutymaKonrad DudekMarcin MaciołekJarosław SanderMarian FutymaAblacja tachyarytmii  po operacyjnym leczeniu anomalii Ebsteina. Acta Med Jaroslaviensia 2014; 36: 35-38

8. Piotr Futyma, Jarosław SanderMarcin MaciołekKonrad DudekMarian FutymaRatunkowa ablacja metodą mapowania substratu arytmii w burzy elektrycznej. Acta Med Jaroslaviensia 2014; 27-30

9. Piotr WańczuraWojciech SteckoPiotr FutymaMarian FutymaAngiografia rotacyjna we współczesnej diagnostyce kardiologicznej. Acta Med Jaroslaviensia 2014; 36: 19-25

10. Arkadiusz Ziaja, Marian Futyma: Zarządzanie ratownictwem medycznym w miejscu zdarzenia. Acta Med Jaroslaviensia 2014; 36: 31-34

11. Roman Piotrowski, Tomasz Kryński, Jakub Baran, Piotr Futyma, Sebastian Stec, Piotr KułakowskiAntazoline for rapid termination of atrial fibrillation during ablation of accessory pathways. Cardiol J 2013; 21: 299-303

12. Piotr FutymaRoman PiotrowskiMarian FutymaAblacja w arytmiach komorowych. Acta Med Jaroslaviensia 2013; 35: 36-41

13. Jarosław SanderPiotr FutymaMarian FutymaPrzygotowanie pacjentów do zabiegów w zakresie elektroterapii serca. Acta Med Jaroslaviensia 2013; 35: 26-30

14. Wojciech SteckoPiotr WańczuraMarian Futyma: Leczenie inwazyjne przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych. Acta Med Jaroslaviensia 2013; 35: 31-35

15. Sebastian Stec, Przemysław Płaza, Konrad Dudek, Dariusz Szafran, Magdalena Zagrodzka, Krzysztof Ptaszkiewicz, Marian FutymaEchokardiografia wewnątrzsercowa w optymalizacji ablacji RF ustawicznego częstoskurczu komorowego z okolicy ciągłości aortalno-mitralnej powodującego rozwój kardiomiopatii tachyarytmicznej. Kardiol Pol 2009; 67: 568-572

16. Sebastian Szmit, Sebastian Stec, Magdalena Zagrodzka, Marian FutymaKonrad Dudek, Paweł Balsam, Renata Główczyńska, Piotr Kułakowski, Grzegorz Opolski: The evaluation of exercise dyspnoea by CardioPulmonary Exercise Test (CPET) in patients with WPW pattern in ECG. European Journal of Heart Failure Supplements 06/2008; 7:75-75

17. Marian Futyma, Michał Chudzik, Jerzy K Wranicz, Konrad Dudek, Aneta Dec: Migotanie przedsionków u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem. Folia cardiol 2005; 12:706-12

18. Marian FutymaStyl życia sprzyjający zdrowiu. Acta Med Premisliensia 2005; 28:7