Do pobrania

Wzór skierowania na konsultację elektrofizjologiczną (ablacja/stymulator serca/kardiowerter-defibrylator):

Wzór skierowania na koronarografię:

Wzór skierowania na zamknięcie ubytku (PFO/ASD):